Szybki kontakt:
Tel. +48 601 487 212
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

makietaOdszkodowanie to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej z tytułu naruszonego zdrowia lub dóbr majątkowych. Samodzielne dochodzenie roszczeń związanych z odszkodowaniem kończy się często wypłatą zbyt niskiej kwoty przez ubezpieczyciela. Nasze działania zmierzają w kierunku udzielenia wsparcia osobom poszkodowanym w egzekwowaniu przysługujących im praw i uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu:

 1. wypadku komunikacyjnego,
 2. wypadku przy pracy,
 3. błędu medycznego,
 4. wypadku w rolnictwie,
 5. wypadku powstałego w wyniku zdarzeń losowych,
 6. oraz w wielu innych sytuacji.

Dbamy o dobro naszych klientów, oferując profesjonalne usługi doradcze na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Zapewniamy również pomoc rodzinom osób poszkodowanych i zmarłych, udzielając fachowego wsparcia prawnego oraz reprezentując ich przed towarzystwami ubezpieczeniowymi lub innymi organami administracyjnymi.
Zastanawiasz się, gdzie udać się po odszkodowanie i jak je uzyskać, zgłoś się do nas – przeprowadzimy Cię przez wszystkie procedury prawne i zawiłe formalności, jak też pomożemy uzyskać możliwie najwyższą i godziwą wypłatę (finansową rekompensatę za ból, krzywdę i cierpienie). Skorzystaj z naszej bezpłatnej porady prawnej.

 

Rodzaje odszkodowań

 • odszkodowania po wypadku komunikacyjnym -świadczenia przysługujące poszkodowanemu za szkodę majątkową lub niemajątkową, powstałą w następstwie wypadku drogowego lub kolizji, o ile osoba poszkodowana nie jest sprawcą zdarzenia. Odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego mają na celu finansową rekompensatę szkody powstałej po stronie poszkodowanego na skutek zaistniałego zdarzenia;
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – podstawę do wypłaty odszkodowania stanowi orzeczenie o trwałym uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, w pracy czy w domu. Odszkodowanie to stanowi rekompensatę za powierzchowne lub głębokie uszkodzenia tkanek ciała (poparzenia, złamania kości, stłuczenia, naderwania ścięgien, odmrożenia i inne), a także za niewidoczne gołym okiem szkody (zaburzenia psychiczne lub zaburzenia funkcjonowania czynności organizmu), określane mianem rozstroju organizmu;
 • odszkodowania za śmierć osoby bliskiej – jednorazowe rekompensaty pieniężne wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie, do którego doszło w następstwie wypadku komunikacyjnego, w gospodarstwie rolnym lub w pracy, a także w wyniku błędu medycznego. Odszkodowania te ma na celu wyrównać straty powstałe w wyniku pogorszenia sytuacji materialnej oraz niematerialnej osób wnioskujących. Nie należy ich mylić z zadośćuczynieniem, które oznacza rekompensatę za straty moralne;
 • odszkodowania za szkody na pojeździe – jeżeli do wypadku lub kolizji doszło na skutek zderzenia z innym pojazdem, nie z winy poszkodowanego, wówczas może on ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku, żądając pokrycia całkowitych kosztów remontu (jeśli nie doszło do tak zwanej szkody całkowitej).
 • odszkodowania za wypadek w pracy – poszkodowanemu przysługują określone roszczenia, których celem jest zrekompensowanie poniesionych strat materialnych i niematerialnych. Osoba ubezpieczona może otrzymać należne świadczenia zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i od pracodawcy.
 • odszkodowania za wypadek w rolnictwie – świadczenia z tytułu OC rolnika przysługują poszkodowanym za wszelkie szkody powstałe podczas pracy w rolnictwie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni także osoby świadczące pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi w gospodarstwie rolnym (np. naprawa urządzeń). Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w momencie uszkodzeń ciała, śmierci osoby, rozstroju zdrowia, a także zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Osoby poszkodowane mają prawo dochodzić różnych roszczeń od ubezpieczyciela;
 • odszkodowania za błędy medyczne – świadczenia przysługujące poszkodowanym w wyniku zawinionego postępowania lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, powodującego szkodę pacjenta (uszkodzenie ciała, zakażenie, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć);
 • odszkodowania z NNW – świadczenia przysługujące poszkodowanemu z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczeniowa może zawierać świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, pomoc medyczną, zwrot kosztów leczenia, pomoc finansową w przypadku niezdolności do pracy i wiele innych form rekompensaty.

 

Przejdź do galerii

Zobacz